четвъртък, юни 13, 2024
Съобщения

Честит първи учебен ден!

В чест на отриването на учебната 2022-2023 година беше вдигнат трибагреникът на Р България под звуците на националния химн. С радост посрещнахме първокласниците на училището, а учениците от 7 клас отправиха поздрав към всички присъстващи и гости на тържеството. В програмата взеха активно участие учениците от начален етап на обучение. Чухме рецитиране на стихотворения и песни.  В своите първи стъпки към класната си стая, първолаците бяха изпратени с традиционното плисване на вода под венец от здравец „по вода да им върви“и тържествения поздрав на г-н В. Николов – директор на ОУ „П. Хилендарски“, „На добър час, ученици!“