четвъртък, юни 13, 2024
Съобщения

Футболна среща

На 15.06.2022 г. се поведе футолна среща между отборите на ОУ „П. Хилендарски“, с. Надарево и ОУ „Хр. Ботев“, с. Вардун. На мероприятието присъстваха ученици и учители от двете училища. Всички се забъвляваха и си пожелаха да се срещнем отново и следващата година.