четвъртък, май 30, 2024

За нас

През учебната 1884/1885 година е открито българско училище в черкезка колиба. Първият учител бил Камбур Панайотов. След това училището се помещава в параклиса в долната махала на с. Надарево. Първите учители са Танас Апостолов, Боньо Николов, Панайот Калчев и други.

През 1928 година е взето решение да се построи нова учебна сграда. През следващата година сградата е завършена. На 17.11.1929 година се освещава новото училище и се именува „Паисий Хилендарски“. Над 150 учитили са преминали училищния праг на Надаревското училище.

През лятото 2013 година е направен ремонт на таваните на две класни стаи и е подновен покрива на сградата. В стаите на полуинтернатните групи и в стаята за отдих е поставен ламиниран паркет със средства по Европейска програма „Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.