понеделник, юли 15, 2024

Обществен съвет

File-Downloads-iconПравилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

File-Downloads-iconЗаповед за свикване на родителска среща за избор на ОС

File-Downloads-iconПокана

File-Downloads-iconПротокол от общо събрание за учредяване на ОС

Обществен съвет

Общественият съвет  в Основно училище “Паисий Хилендарски” е учреден на 01.12.2016г. след проведена родителска среща.

В Обществения  съвет  влизат:

1.    Мехмед Исмаилов Мехмедов – кмет на с. Надарево, представител на финансиращ орган – председател

2.     Яшар Исметов Яшаров

3.     Муса Мехмед Онбаши

4.     Фатме Мехмедова Сиракова

5.     Емине Ибрахимова Яшарова

Резервни членове:

1.     Цветелина Радославова Стефанова

2.     Юсуф Мехмедов Мусов

File-Downloads-iconЗаповед за определяне на членовете на ОС

File-Downloads-iconПокана 2

File-Downloads-iconПротокол №2 от заседание на ОС

File-Downloads-iconПравила за дейността на Обществен съвет към ОУ „П. Хилендарски“

File-Downloads-iconПокана 3

File-Downloads-iconПротокол №3 от заседание на ОС