сряда, май 29, 2024

За ученици

Учебна 2022/2023 година

Д Н Е В Н О    Р А З П И С А Н И Е

 

Задължителни учебни часове:

  • За учениците от І и ІІ клас
Час  Начало на часа Край на часа Междучасие
1.

8:00 часа

8:35 часа

25 минути

2.

9:00 часа

9:35 часа

15 минути

3.

9:50 часа

10:25 часа

15 минути

4.

10:40 часа

11:20 часа

15 минути

5.

11:35 часа

12:50 часа

15 минути

  • За учениците от ІІІ и ІV клас

Час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1.

8:00 часа

8:40 часа

20 минути

2.

9:00 часа

9:40 часа

10 минути

3.

9:50 часа

10:30 часа

10 минути

4.

10:40 часа

11:20 часа

10 минути

5.

11:30 часа

12:10 часа

10 минути

6.

12:20 часа

13:00часа

10 минути

  • За учениците от V до VІІ клас

Час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1.

8:00 часа

8:40 часа

20 минути

2.

9:00 часа

9:40 часа

10 минути

3.

9:50 часа

10:30 часа

10 минути

4.

10:40 часа

11:20 часа

10 минути

5.

11:30 часа

12:10 часа

10 минути

6.

12:20 часа

13:00 часа

5 минути

7.

13:05 часа

13:45 часа

10 минути

  • Занимания в ГЦОУД:

Ден

Час и дейност

Група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

  1. 12:20ч -13:00ч – организиран отдих и физ. активност;

13:00ч – 13:10 – почивка

2. 13:10ч -13:50ч – организиран отдих и физ. активност;;

13:50ч – 14:00 – почивка

3. 14:00ч -14:40ч – самоподготовка;

14:40ч – 14:50 – почивка

4. 14:50ч -15:30ч – самоподготовка;

15:30ч – 15:40 – почивка

5. 15:40ч -16:20ч – занимания по интереси;

16:20ч – 16:30 – почивка

6. 16:30ч-17:10ч – занимания по интереси;

сборна група – 1-2-3

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

  1. 13:30ч – 13:40ч – организиран отдих и физ. активност;

13:40ч – 13:50 – почивка

2. 13:50ч -14:30ч – самоподготовка;

14:30ч – 14:40ч – почивка

3. 14:40ч -15:20ч – самоподготовка;

15:20ч – 15:30ч – почивка

4. 15:30ч -16:10ч –занимания по интереси;

16:10ч – 16:20 – почивка;

5. 16:20ч-17:00ч – занимания по интереси;

17:00ч – 17:10ч – почивка;

6. 17:10ч – 17:50ч – организиран отдих и физ. активност;

сборна група – 4-6

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

  1. 13:50ч – 14:30ч – организиран отдих и физ. активност;

2. 14:30ч – 15:10 – самоподготовка;

15:10 – 15:15 – почивка

3. 15:15ч – 15:55ч – самоподготовка;

15:55ч – 16:00 – почивка;

4. 16:00ч – 16:40ч – занимания по интереси;

5. 16:40 ч – 17:20ч – занимания по интереси;

6. 17:20 ч – 18:00ч – организиран отдих и физ. активност;

сборна група – 5 – 7

 

Прието на Педагогически съвет – Протокол №6/ от 14.09.2022 г.