четвъртък, юни 13, 2024
Съобщения

Проектни дейности с ВУЗ – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

     OУ „П. Хилендарски“ – с. Надарево е едно от трите училища от община Търговище получили сертификати за участие в дейностите по проект МУ21-БФ-019 „Оценка на въздействието на обученението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) върху изучаването на природни науки в прогимназиален етап (5-7клас)“

   Началника на  РУО г-жа Елка Станчева поощри директорите и учителите на училищата за проведените инициативи съвместно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски , като  една много добра практика .

  В ОУ „П. Хилендарски“ –с. Надарево, се направиха многобройни анкети и проведоха проучвания от преподавателя по природни науки г-жа Хафизе Хюсеинова  с ученици и родители по съответната тема на  проекта, които са включени към националното изследване.

Благодарим на ПУ „Паисий Хилендарски “ за оказаната възможност и добрата съвместна работа по Проекта!