сряда, май 29, 2024
Съобщения

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Във връзка с организацията на извънкласните дейности за учебната 2022-2023 година,
ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Надарево сформира групи по:
Модул 1. Изкуства
1. Театрално изкуство – възрастова група І – ІV клас

2. Танцово изкуство: „Завръщане в образа“ – възрастова група V-VII клас;
– Театрална група /възрастова група I-IV клас/;
Модул 2. Спорт
1. Футбол – възрастова група ІV-VII клас;

2. Волейбол (момичета) – възрастова група V-VII клас;