събота, февруари 24, 2024
Проекти

Публични изяви

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

за период от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви

Наименование на извънкласна дейност Тема на събитието Ръководител Тип*
1 „Вълшебният свят на йогата” “Групова демонстрация на гимнастически и дихателни упражнения“ Х.Хасанова И
2 “Българският език–забавен и интересен “ “Българският език–забавен и интересен “ З.Павлова З
3 “Математиката–трудна и лесна“ “Математиката–трудна и лесна“ Н.Стоянова З
       

Данни за публичните изяви

Данни за публичната изява на групата по интереси „Вълшебният свят на йогата”

Тема: “Групова демонстрация на гимнастически и дихателни упражнения“

 

Публичната изява се състоя на 31.05.2017год. в игротеката на ОУ “Паисий Хилендарски“ село Надарево. Присъстваха ученици, учители и родители.

Целта на извънкласната дейност беше да се помогне на децата да се справят с стреса, да поддържат будно вниманието си, да развият гъвкавост, сила, добра стойка и координация.

В изявата бяха включении: йога–упражнения “асани“, дихателни упражнения и групови игри, в които се включиха и ученици от публиката.

 

Данни за публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Българският език–забавен и интересен”

Тема: „Българският език–забавен и интересен”

На 17.05.2017год. се състоя публична изява на учениците от групата в класната стая. На събитието присъстваха родители, учители и ученици.

Целта беше учениците да покажат знания за развитие на устната и писмената реч,мисленето,паметта,въображението,познавателните интереси и творческите способности.

 

Данни за публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Математиката–трудна и лесна”

Тема: „Математиката–трудна и лесна”

На 17.05.2017 год. се състоя публична изява на учениците от 1 и 2 клас в класната стая. Присъстваха родители, ученици и учители. Учениците показаха знания и умения чрез разнообразни игри.

Целта беше създаване на интерес и мотивация за изучаване на математиката.