четвъртък, май 30, 2024
Съобщения

Покана

до родителите на учениците от всички паралелки и класове на ОУ „П. Хилендарски“, с. Надарево

Училище „Паисий Хилендарски“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

Пълен текст на поканата